På grund av ombyggnaden av Stora Gatan, ett viktigt projekt initierat av Sigtuna kommun för att förbättra vår stads infrastruktur, kommer vår huvudentré att vara stängd från den 2:a april till den 24:e april 2024. Under denna period kommer vi att dirigera alla kunder till en tillfällig entré, belägen på fastighetens baksida, med tillträde från innergården. Vi förstår att detta kan medföra vissa besvär och vill försäkra er om att vi har vidtagit alla nödvändiga åtgärder för att minimera eventuella olägenheter.

Information och uppdateringar

För ytterligare information om ombyggnadsprojektet av Stora Gatan och hur det kan påverka er resa till oss, hänvisar vi till Sigtuna kommuns officiella hemsida: https://www.sigtuna.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsbyggnad/stadsbyggnadsprojekt/stora-gatan-i-sigtuna-stad.html